OSP Głomsk

Szukaj
This text will be replaced by the flash music player.

Idź do treści

Fajerwerki

Poradniki

Fajerwerki, petardy i inna galanteria pirotechniczna.


Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki?

Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony pożarowej, przechowywania i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Warunki ustawy mogą być spełnione tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony pożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełniania pewnych wymogów, a mianowicie:

* sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca;
* wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży;
* stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.
* Reasumując, należy podkreślić, że sprzedaż jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych (także zimne ognie) na targowiskach lub z samochodu jest zabroniona.

Oznakowanie na opakowaniu.

* Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu: kod klasyfikacyjny 1.4G lub 1.4S oraz znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie);
* instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.

Zasady bezpieczeństwa.

1. zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży;
2. należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci;
3. przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania;
4. odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności;
5. nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych.


Odpowiedzialność prawna.


Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2

W zakresie używania materiałów pirotechnicznych, powszechnym rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach Polski, jest przepis art. 51 KW, w którym opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny przed jego zakłócaniem, które może przybierać różne formy. Przepis nie zawiera ograniczeń czasowych obowiązuje on nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez strażnika lub policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. W przypadku gdy funkcjonariusz nie jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający musi świadczyć przez sądem. A oto sankcje prawne dla osób powyżej 17 roku życia :

  • mandat karny wg taryfikatora w wysokości 150 zł (250 zł w porze nocnej),
  • wniosek o ukaranie do sądu - grzywna do 5 tys. zł.
(Źródło: Miejski Informator Multimedialny - Poznań )

Strona główna | Historia | Aktualnosci | Akcje | Galerie | Zarzad i czlonkowie | Statut OSP | Chcesz Pomóc | Szkolenia | Poradniki | Pliki dla OSP | Dystynkcje OSP i PSP | Sw Florian | Humor | Linki | Gify-tapety itp. | FORUM | 112 | Kontakt | ZAGRAJ | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego